СОД

    Сигнално-охранителната дейност създава и използва една уникална организация, съчетаваща затворен цикъл на дейностите: проучване, проектиране, доставка, монтаж на сигнално-охранителната техника в обекти, изграждане на дежурни диспечерски центрове и центрове за наблюдение, поддръжка и профилактика на техническите средства, организация и охрана на обектите със сили и средства на фирмата, подготвени, въоръжени и екипирани на високо ниво.

 

*      Охрана с помощта на технически системи за сигурност, централизирани към Национален оперативен център и реакция с автопатрулни екипи.

      Охраната с помощта на технически системи за сигурност, централизирани към Национален оперативен център е дейност по наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали, като проверката на получитените сигнали се извършва от автопатрулни екипи.

      Осъществяван комплекс от дейности:

               Поемане на обекти под охрана в централизирана компютърна система за мониторинг;

               24-часов дистанционен мониторинг  на техническите системи на обектите;

               Реагиране със специализирани авто- и мотопатрулни екипи за проверка на получаваните сигнали;

Националният оперативен център (НОЦ) е оборудван с:

       Централизирана компютърна система за охрана по радиоканал, телефонна линия, GSM канал, която отчита и съхранява с натрупване сигналите от обектите и визуализира сигналите, регистрира действията на операторите и времето за реакция на патрулите;

       Радиомрежи и радионаправления за комуникация и взаимодействия  с екипите за реагиране на сигналите;

       Автоматична телефонна централа с  21 входящи телефонни линии;

       Множество репитри;

       Единен национален оперативен център за мониторинг на обекти от територията на цялата страна.

       Цифрови приемници;

       Специализиран софтуер и др.

 

    Чрез преносните среди се пренасят настъпили изменения в статуса на обектите, като: включване и снемане на охраната,  алармено състояние, зони на нарушения, проблеми в мрежово и автономно захранване и др. Дежурните оператори следят чрез цифрова компютърна система вида на сигналите, датата и часа на получаването им и ръководят действията на патрулните екипи.

Автопатрулни и Мотопатрулни екипи – мобилните оперативни групи са оборудвани с бойно оръжие, палки, белезници, бронежилетки, мобилни радиостанции за свръзка, GPS, GSM, фирмено облекло. Денонощно на смяна се поддържат екипи за реакция и противодействие при нарушения в охраняваните обекти. Действията на служителите се контролират от специални групи за оперативен контрол, а времето за реагиране – от цифрова компютърна система. Служителите са професионално подготвени охранители, специално обучени за реакция в екстремални условия, притежават солидна подготовка по бойни изкуства, боравене с оръжие и опит в залавяне на нарушители.