НОЦ

Националният оперативен център (НОЦ) е оборудван с:

 Централизирана компютърна система за охрана по радиоканал, телефонна линия, GSM канал, която отчита и съхранява с натрупване сигналите от обектите и визуализира сигналите, регистрира действията на операторите и времето за реакция на патрулите;

 Радиомрежи и радионаправления за комуникация и взаимодействия  с екипите за реагиране на сигналите;

Автоматична телефонна централа с  21 входящи телефонни линии;

 Множество репитри;

 Единен национален оперативен център за мониторинг на обекти от територията на цялата страна.

 Цифрови приемници;

 Специализиран софтуер и др.

 

      Чрез преносните среди се пренасят настъпили изменения в статуса на обектите, като: включване и снемане на охраната,  алармено състояние, зони на нарушения, проблеми в мрежово и автономно захранване и др. Дежурните оператори следят чрез цифрова компютърна система вида на сигналите, датата и часа на получаването им и ръководят действията на патрулните екипи.