Начало » Продукти » ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ
Промоции

ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ

        Охраната на ценни пратки и товари е дейност по защита на пари, ценни книжа, благородни метали, произведения на изкуството и други ценности, чието транспортиране задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт, надеждна връзка и други технически помощни средства за защита.

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД организира и осъществява охрана на ценни пратки и товари на територията на цялата страна. Дейността се извършва съгласно изискванията на Наредба I–171 /2001 г. на БНБ за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции и Наредба № І-121 /2004 г. на МВР за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари;

Осъществяван комплекс от дейности:

*      специализиран превоз на парични средства, ценни пратки и товари - услугата се извършва със собствени на компанията бронирани автомобили и съгласувана между страните организация на превозите и определени за целта маршрути.  Огранизацията се осъществява в съответствие с утвърден от МВР План, вътрешно фирмена Инструкция, насочени към опазване на пратките и товарите и недопускане на престъпни посегателства от външни лица. Инкасовите екипи са оборудвани с бойно оръжие, палки, белезници, бронежилетки, комуникационни средства /радиостанции и GSM/ и др.

*      обработка на парични суми - услугата включва преброяване на парични срества, сортировка по критерии на клиента, обработка на банкноти и монети, внасяне на суми по клиентски сметки в търговски банки и БНБ.

*       специализирано обслужване на АТМ:

- изграждане на технически системи за сигурност на АТМ-и:

  /локални; за централизирана охрана/

- 24 часов мониторинг на състоянието на АТМ устройствата и реакция с автопатрулни екипи на получените сигнали;

- Абонаментно техническо обслужване на АТМ-и.

Компанията задължително застрахова паричните пратки, което покрива специфичните “банкови” рискове: товаро-разтоварни операции; въоръжен грабеж на парични средства, пренасяни от каса до каса; погубване на съхранявани парични средства от пожар в автомобилите.

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД е в състояние да извърши охрана на ценни пратки и парични средства при предварителна заявка до 24 часа за следващия ден или екстремно в същия ден - до 3 часа от заявката.