Начало » Продукти » СОД » ОИСистема
Промоции

ОИСистема

Охранително информационната система на БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД е създадена за охрана на стационарни обекти с висока застрахователна стойност. Това се постига посредством нов начин за събиране и обработка на информацията в

Алармената централа и различен подход за пренасяне на информацията от охраняемите обекти.

                 Всички обекти са 24 часа под непрекъснато наблюдение на двустранен принцип. Това се осъществява като в охраняемите обекти се разполагат приемо-предаватели, които са в непрекъсната връзка с диспечерския център.

                 Информацията от охраняемите обекти се пренася до

сървъра на системата посредством GSM-GPRS или UНF дуплексен радио канал. Двустраната връзка дава възможност да управлявате и контролирате обекта от диспечерския център.

•. Записаните статуси от обектите се разпределят по Диспечерните терминали мониториращи съответните раиони. На терминала на диспечера може да се наблюдава състоянието на всеки един датчик от охранителната система.

                 Статусите на обекти които са под охрана и на които

информационите датчици са отчели нарушение се визуализират на съответният терминал на диспечера.

                 Липсата на статус за всеки обект /независимо дали е

предаден за охрана или е снет от охрана/ се следи на равен и кратък интервал от време/всяка минута /

При три последователни липси на данни от обекта се алармира в Оперативния център с звуков сигнал и съоб шение като същевременно събитието се визуализира на картата на мониторирания раион.  

Основна задача:

Двустранно непрекъснато мониториране на охранияеми обекти с висока застрахователна стойност.

GPS локация на СОТ колите и на други транспортни средства на фирмата.

Охрана на банкомати

Териториално разпределение:

Национален оперативен център в София.

Тук се мониторират всички обекти в страната и са концентрирани даните от всички охранявани обекти. Центъра в София управлява и диспечира всички охраняеми обекти в страната.