Начало » Офиси » Администр. информация
Промоции

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

“БАТ СЕКЮРИТИ” ЕООД

Съдебна регистрация:

Ф. д. № 6311/2001 г. по описа на СГС за 2001 г.

Седалище и адрес на Управление:

гр. София, пл. “България” № 1, Административна сграда НДК

Адрес за кореспонденция:

гр. София, бул. “Стефансон” 1a, п.к. 1220

Телефон, факс, е-маil

тел. 936 05 95; 936 07 03, факс 832 01 24,

е-маil  - office@batsecurity.biz

Законен представител:

Антон Владимиров Тошев

Лице за контакти: Антон Владимиров Тошев

Длъжност: Управител 

Тел. 936 05 95, е-маil  - ceo@batsecurity.biz

 

Данъчен № 2221162644

Булстат: BG130548570

 

Разплащателна сметка:

BIC:BPBIBGSF

IBAN:BG74BPBI79401047319201

“Българска пощенска банка” АД,

клон-София град, пл.България №1