Начало » За нас
Промоции

23 September 2007

Безплатна застраховка

ОХРАНА СЪС СОТ И БЕЗПЛАТНА ЗАСТРАХОВКА. Допълнителна гаранция за спокойствието на клиента и неговата...

more »

15 September 2007

Безплатен пакет

Kлиенти, сключили 3 /три/ годишен договор за мониторинг и охрана, получават комплект безплатно техни...

more »

08 September 2007

Паник бутон

Ако решите да станете клиент на "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД и подпишете Договор за охрана със СОТ ...

more »

Представяне


    "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД е създадена през 2001 г. Специализирана е в областта на  охранителната дейност, която се осъществява в съответствие с изискванията  на Закона за частната охранителна дейност: предоставяне на услуги по охрана на имущество на физически и юридически лица, включително със сигнално-охранителна техника, охрана на мероприятия и охрана на ценни пратки и товари.
    Основни приоритети в  дейността са спазване принципите за зачитане правата, свободите  и достойнството на гражданите, взаимодействие с органите на МВР в борбата с престъпността и опазване на обществения ред, гарантиране на сигурност и безопасност, както и осъществяване на превантивна дейност в охраняваните обекти с оглед изясняване на причините и условията за извършване на правонарушения.
Фирмата е член на Националната Асоциация на Фирми за Търговска Сигурност и Охрана и на Европейската конфедерация на частните услуги за сигурност Cues.
    С цел привеждане дейността на фирмата в съответствие с европейските норми по отношение качеството на управление и контрол върху съответните звена, е разработена и внедрена Система за управление на качеството, съгласно изискванията на европейския стандарта ISO 9001:2000.
    Фирмата  охранява множество обекти с разнообразен характер - производствени предприятия, болници, университети, складови бази, паркинги и гаражи, жилищни домове, държавни учруждения, обекти на Булгаргаз, обекти на МО и др., намиращи се на територията на страната. Голяма част от обектите, които охраняваме са от национално значение за икономиката на страната и отбраната.
    В
гр.София и гр. Русе са изградени оперативни дежурни центрове, които работят на непрекъснат 24 – часов режим и поддържа директна връзка с охраняваните обекти. Към центровете функционират оперативни звена за  реагиране, които са оборудвани съгласно най – новите изисквания за осъществяване на сигурна и надеждна охрана. Оперативните дежурни центрове поддържат денонощни мобилни оперативни групи, осъществяващи ръководство, контрол и спешни оперативни действия при необходимост.
    Ръководния състав на фирмата се състои от служители, високо квалифицирани и с богат професионален опит в областта на охранителната дейност с   дългогодишен стаж и опит придобит  в Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, а сега и в частната охранителна дейност.
    "БАТ СЕКЮРИТИ" ЕООД поема ангажимент при изпълнение на своите договорни задължения да носи имуществена отговорност, съобразно действащите нормативни разпоредби при условията на сключен договор, за  претърпени от клиента щети в резултат на извършени от трети лица взломни кражби и кражби на намиращо се в обекта имущество и материални ценности, след установяване на посегателствата и вината от компетентните органи.

    НИЕ ГАРАНТИРАМЕ:
    -
Вашата сигурност и нормално функциониране на охраняваните обекти
    -
Опазване на Вашата собственост и имущество
    -
Дискретност